Головна/Лікування хвороб/Опіки


Іншим сучасним напрямком у лікуванні опікових ран є використання алогенних і ксеногенних клітин різного типу (кератиноцити, фібробласти та ін.) Клітини можна переносити на ранові поверхні у вигляді суспензії, пласта або включені до складу більш складних композицій.

В даний час в Росії найбільш часто з метою лікування ран різного генезу застосовують пересадки багатошарових пластів алогенних кератиноцитів, фібробластів і дермального еквівалента шкіри. Використання алогенних кератиноцитів має ряд незаперечних переваг. Клітини, виділені зі шкіри здорових донорів при пластичних операціях, володіють хорошим ростовим потенціалом. Джерела отримання такого роду кератиноцитів практично необмежені. Існує можливість заготовки клітинного матеріалу заздалегідь.

Вперше алогенних кератиноцити для лікування опіків Ша ступеня застосували J. Hefton і співавт. (1983), які отримали багатошарові клітинні пласти зі шкіри трупа і трансплантували їх на рани 12 постраждалих. При цьому на першому етапі лікування була виконана тангенціальна некректомія до глибоких шарів дерми. У 3 з 12 постраждалих рани зажили протягом 3 днів після перенесення на них клітинної культури. Стан шкірного покриву у віддалені терміни після трансплантації (через 9 місяців) було задовільним, відторгнення епідермісу не відбулося. На підставі отриманих даних автори зробили висновок, що алогенних кератиноцити є перспективним видом біологічного покриття для лікування глибоких дермальних опіків. Повідомлення J. Hefton et. al. (1983) породило бурхливу дискусію в науковій літературі, головним чином стосується питання про можливість постійного приживлення чужорідних клітин на рани і про шляхи подолання бар'єру гістосумісності. Іншим наслідком стало те, що алогенних КЦ стали використовувати частіше і трансплантацію здійснювали на різні види ран.